01/11/2007

Problem?

I think I'm going to start the weaving part today. I'm just a little bit worried. This was supposed to be a one-skein-project (at least that was my idea), but I'm afraid my one skein won't be enough. And I only have one skein!

Ik denk dat ik vandaag met het weefgedeelte ga beginnen. Ik maak me alleen een klein beetje zorgen. De bedoeling was om deze sjaal met één bol wol te maken (dat was tenminste mijn idee), maar ik ben bang dat het niet genoeg is. En ik heb maar één bol!

No comments: