31/10/2007

Getting along nicely

My Criss-Cross Scarf is coming along nicely. I'm almost at the part where I have to start weaving. It's a bit of a gamble, because I'm not following the pattern exactly. I'm using a thinner wool, so I've got to knit more rows before I can start the weaving.

Mijn Criss-Cross Sjaal schiet al aardig op. Ik ben bijna bij het stuk waar ik moet gaan weven. Het is een beetje een gok wanneer ik daar aan moet beginnen, want ik volg het patroon niet helemaal precies. Ik heb dunnere wol gebruikt, dus moet meer naalden breien voor ik aan het weefgedeelte kan beginnen.This morning my Noro wool arrived. It is so lovely! The colours are just perfect. The wool looked very soft on the picture, but in reality it isn't soft at all. It really feels and looks like wool, if you know what I mean. I love it.
Unfortunatly they sent me the wrong size needles, so I can't get started yet.

Vanmorgen is mijn Noro wol gearriveerd. Het is prachtig! De kleuren zijn echt perfect; heel intens. De wol zag er op het plaatje heel zacht uit, maar in het echt blijkt het vrij ruw te zijn. Het voelt als echte wol, zo van het schaap, als je begrijpt wat ik bedoel. Erg mooi.
Helaas heb ik de verkeerde maat naalden erbij gekregen, dus ik kan er nog niet mee aan de slag.27/10/2007

Back to knitting

Finaly picked up my knitting needles again! I bought a pair of knitted gloves for my eldest daughter, and prommised my youngest I would make a similar pair for her myself. However, I just can't get it right. I get stuck with the fingers. I haven't figured out yet what it is I'm doing wrong. Will try and find another pattern and give it another go.

Eindelijk mijn breinaalden weer eens opgepakt! Ik heb een paar gebreide handschoenen voor mijn oudste dochter gekocht (vingerloos, met een flap die je er overheen kan doen als het erg koud is). En ik heb mijn jongste dochter beloofd dat ik dezelfde voor haar zou maken. Maar het lukt niet echt. Ik krijg de vingers niet voor elkaar. Ik weet niet wat ik fout doe, maar ik kom of steken te kort, of ik hou steken over. Misschien nog eens een ander patroon zoeken en opnieuw proberen.While searching for information about knitting gloves on the internet, I found some other things I would really like to make. This morning I started on a Criss Cross Shawl.I found the pattern here. It's a really simple pattern, but the result looks absolutely fantastic. Hope mine will look just as good.

Terwijl ik op zoek was naar informatie over handschoenen kwam ik nog wat andere patronen tegen die ik graag eens wil gaan maken. Vanmorgen ben ik alvast begonnen met de Criss Cross Shawl die hierboven te zien is. Het patroon heb ik hier gevonden. Het is een heel eenvoudig patroon eigenlijk, maar het resultaat ziet er heel byzonder uit. Ik hoop maar dat die van mij net zo mooi wordt!

I also want to make these sometime in the future:Patterns can be found here and here. I've already ordered wool for the Lizard Ridge, and the same wool is used for the hat, so when it arives I can choose what to start on first.


En deze muts and sprei wil ik ook graag eens gaan maken. Ik heb al wol besteld voor de sprei, en diezelfde wol wordt ook gebruikt voor de muts. Dus ik kan altijd nog kiezen welke ik eerst ga maken.

More lingerieFinished another pair of knickers. I've also made two bra's (one finished, one almost finished), but haven't taken a photo of those yet. The first bra turned out really well. I've actually worn it already, and it fits almost perfectly! Not bad for a first try I think.


Nog een slip afgerond. En ik heb ook al twee BH's gemaakt (één af, één bijna af), maar ik heb er nog geen foto's van. De eerst BH is erg goed gelukt. Ik heb hem zelfs al gedragen, en hij past bijna perfect! Niet slecht voor een eerste poging!