25/11/2007

Got to keep knitting...

I've cast of my Angel Puff Scarf at about 180cm long. I have not felted it yet. Have to get some rubber bands first.

Ik heb mijn Angel Puff Sjaal op ongeveer 180cm lengte afgekant. Ik heb hem nog niet gevilt. Daarvoor moet ik eerste elastiekjes kopen.

I'm still waiting for several things I've ordered in the past week (needles, materials for two projects, books) but had to do something. So I've started on a hat for my daughter. I'm making it up as I go along. I'm starting with a headband with a cable on it. I'm using some Noro Kureyon that I had lying around and that I also used for her scarf.

Ik wacht nog op een aantal dingen die ik deze week besteld heb (breipennen, materialen voor twee projecten, boeken) maar ik kan niet stil zitten. Dus ben ik begonnen aan een muts voor mijn dochter. Ik heb geen patroon maar verzin het terwijl ik bezig ben. Ik ben begonnen met een hoofdband met een kabel erop. Ik gebruik de Noro Kureyon die ik nog had liggen en die ik ook voor haar sjaal heb gebruik.

No comments: